
EGO #5096012U

CONLOC-UV lepidlo 680 čiré, středně husté, pevnost 15N/mm2

ks

Středně viskózní, jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel, které vytvrzuje
fotochemicky při vystavení UV záření.

Pro lepení skla/skla, také vrstveného skla, ve spojení s kovem (např
ocel a hliník) nebo kámen a pro aplikace, které vyžadují obzvláště pevné spojení.
CONLOC UV 680 není vhodný pro venkovní aplikace ani pro stavbu
akvária. Při vystavení teplotám nad + 60°C může výrobek zežloutnout.

Technická data:
Materiálová báze: Akrylát
Index lomu: Přibl. 1.47
Hustota: Přibl. 1,1 g/cm³
Obsah pevných látek: 100 %
Bod vzplanutí: > 100 °C
Viskozita: Přibl. 800 mPa•s
Konzistence: Střední viskozita
Šířka mezery: 0,08 - 0,5 mm
Záření: UVA 320-400nm
Použití aktivátoru 953: No
Tvrdost Shore D: Přibl. 75
Pevnost ve smyku v tahu: 15 N/mm²
Lineární smrštění: Přibl. 2 %

Váha

20g, 100g